Rejestracja: 723-186-483 | e-mail: szpital@citocare.pl

Wertebroplastyka

 

Wertebroplastyka to procedura małoinwazyjnego leczenia złamań patologicznych (osteoporotycznych, nowotworowych) polegająca na podaniu cementu kostnego do wnętrza złamanego trzonu. 

 

Głównymi celami tej procedury są:

• mechaniczne wzmocnienie trzonu kręgu wypełnionego cementem zapobiegające dalszej jego degradacji i utracie balansu strzałkowego kręgoslupa

• efekt przeciwbólowy- denaturacja receptorów bólu wewnątrz złamanego trzonu przez gęstniejący cement kostny.

Czas trwania procedury operacyjnej to 20-30 minut. Można ją wykonać w znieczuleniu miejscowym. Pacjent opuszcza szpital 2-3 godziny po zabiegu.