Rejestracja: 723-186-483 | e-mail: szpital@citocare.pl

Dane osobowe

Inspektor Ochrony Danych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych w LUX MED sp. z o.o. pełni Pani Katarzyna Pisarzewska z którą można skontaktować się bezpośrednio, pisząc na adres e-mail: daneosobowe@luxmed.pl.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych: