Rejestracja: 723-186-483 | e-mail: szpital@citocare.pl

Gdy wypadnie dysk - czy konieczna jest operacja?

autor dr n. med. Marcin Tafelski, specjalista neurochirurgi, chirurgia kręgosłupa

dowiedz się więcej o naszym specjaliście, autorze artykułu

Leczenie przepukliny kręgosłupa.

Analiza stanu klinicznego pacjenta oraz jego dokumentacji obrazowej pozwala podjąć stosowną decyzję co do dalszego leczenia. Należy podkreślić, że często spotykana wśród pacjentów i niestety części środowiska medycznego teza mówiąca, że przepuklina w kręgosłupie musi być leczona operacyjnie, jest stereotypem kompletnie rozmijającym się ze współczesną wiedzą medyczną. Na szczęście dla osób cierpiących na dolegliwości korzeniowe na podłożu przepukliny krążka międzykręgowego leczenie zachowawcze zazwyczaj kończy się sukcesem, a sama przepuklina jest zjawiskiem dynamicznym z dużą tendencją do remisji.

Przepuklina kręgosłupa: kiedy i jak operować?

Podstawowe wskazania to:

W celu uniknięcia operacji przepukliny pacjent może poddać się nieoperacyjnym interwencjom z zakresu medycyny bólu takim jak iniekcje okołokorzeniowe i epiduralne. Procedury te są w ofercie Szpitala Citocare w Toruniu. 
Bardziej zaawansowaną procedurą leczenia przepukliny krążka międzykręgowego jest nukleoplastyka metodą Dicogel. W trakcie tej operacji ciało pacjenta nakłuwa jedynie igła poprzez którą do uszkodzonego krążka miedzykręgowego podawany jest żelowy implant stymulujący procesy gojenia krążka międzykręgowego.
W sytuacji gdy pojawił się deficyt neurologiczny, oraz gdy rozmiary przepukliny przekraczają 40 % średnicy kanału kręgowego niezbędna jest operacja z nacięciem powłok skórnych.