Rejestracja: 723-186-483 | e-mail: szpital@citocare.pl

Gdy wypadnie dysk – operacja i rehabilitacja kręgosłupa

autor dr n. med. Marcin Tafelski, specjalista neurochirurgi, chirurgia kręgosłupa

dowiedz się więcej o naszym specjaliście, autorze artykułu

Operacja przepukliny kręgosłupa


Główne cele operacji u pacjentów z przepukliną krążka międzykręgowego i objawami rwy to uwolnienie pacjenta od ostrego zespołu bólowego oraz protekcja stosownego korzenia nerwowego przed uszkodzeniem z ucisku. Przy prawidłowej kwalifikacji i przebiegu procedury operacyjnej i braku komplikacji pacjent opuszcza oddział najpóźniej w pierwszej dobie po operacji z wyraźnie odczuwaną ulgą w zakresie dolegliwości o typie rwy.
Dalszy etap to sukcesywna poprawa funkcjonalna pacjenta oparta na indywidualnej współpracy z fizjoterapeutą. To postępowanie pozwala zazwyczaj odzyskać zdolność do pracy w przeciągu 4-6 tygodni po operacji.

Innowacyjne techniki operacyjnego leczenia przepukliny kręgosłupa

A teraz informacje o technice operacyjnej. Złotym standardem w leczeniu zespołów korzeniowych na podłożu przepukliny krążka międzykręgowego jest wykorzystanie technik mikrochirurgicznych. Operacje tak zwane "klasyczne" z rozległym cięciem skórnym i rozległym pooperacyjnym uszkodzeniem mięśnia wielodzielnego kwalifikują się w leczeniu przepuklin krążka międzykręgowego już jedynie do Muzeum Historii Medycyny.
W szpitalu Citocare w Toruniu dostępne są zarówno operacje z wykorzystaniem techniki endoskopowej jak i mikrochirurgicznej.
Pozwalają one na optymalną minimalizację urazu operacyjnego i utraty krwi. Skracają również czas pooperacyjnej rekonwalescencji. Długość cięcia skórnego przy operacji mikrodiscektomii nie przekracza 2 cm, a przy operacjach endoskopowych 1 cm. Utrata krwi zazwyczaj to kilkanaście- kilkadziesiąt mililitrów. Pacjent już w kilka godzin po operacji chodzi po oddziale.

Co po operacji?

Zalecenia takie jak: niska masa ciała, wysoki poziom sprawności fizycznej, unikanie długotrwałego siedzenia pozostają zaleceniami „dożywotnimi”, pozwalającymi maksymalnie długo cieszyć się wysoką jakością życia bez dalszych spotkań z chirurgiem kręgosłupa.
Bardzo istotnym, często niedocenianym czynnikiem rokowniczym u osób leczonych (nie tylko operacyjnie) z powodu przepukliny krążka międzykręgowego jest aktywne podejście do własnego życia i zdrowia. Osoby, których życie wypełnione jest wyzwaniami w sferze zawodowej, rodzinnej, hobbystycznej "nie mają czasu chorować", aktywnie uczestniczą w procesie rehabilitacji pooperacyjnej i skracają czas powrotu do zdrowia i oczekiwanej pełnej sprawności.
„Odzyskanie zdolności do pracy, szczęścia w życiu rodzinnym, możliwości realizacji pasji i zainteresowań to cel którego życzę każdemu pacjentowi decydującemu się na leczenie operacyjne przepukliny krążka międzykręgowego.” – mówi dr n. med. Marcin Tafelski, specjalista neurochirurg Lecznic Citomed w Toruniu.