Rejestracja: 723-186-483 | e-mail: szpital@citocare.pl

Mikrodiscektomia lędźwiowa.

Jak wygląda zabieg: 


Operacja wykonywana jest zazwyczaj w ułożeniu na brzuchu z wykorzystaniem znieczulenia ogólnego. Cięcie skórne wykonywane jest nad przestrzenią międzytrzonową objętą chorobą, która zostaje zidentyfikowana śródoperacyjnie za pomocą badania rtg.

W przypadku microdiscektomii stosowane cięcie skórne jest znacznie mniejsze (ok 2cm) w porównaniu do klasycznej laminektomii, co ma olbrzymie znaczenie dla ostatecznego efektu kosmetycznego. Dodatkowo, w znaczący sposób zostaje zminimalizowany zakres ingerencji w gorset mięśniowy oraz układ kostno-stawowy kręgosłupa, co istotnie skraca czas pooperacyjnej rekonwalescencji w porównaniu z metoda klasyczną.

Całkowity czas, w jakim wykonuje się omawianą procedurę wynosi około 45-60 minut. Po zabiegu pacjent wstaje zazwyczaj w przeciągu kilku pierwszych godzi po operacji. W pierwszej dobie po operacji otrzymuje instruktarz od Fizjoterapeuty i z zaleceniami lekarskimi opuszcza szpital. 

Omawiana metoda różni się wiec w znamienny sposób od klasycznej laminektomii.

Wskazania do zastosowania microdiscektomii:

• Lędźwiowy zespół korzeniowy, prowadzący do upośledzenia codziennej aktywności.

• Osłabienie funkcji motorycznej mięśni stopy bądź podudzia.

• Zaburzenia czucia w kończynach dolnych, wywołane zespołem korzeniowym na tle wypukliny krążka międzykręgowego.

• Upośledzenie funkcji pęcherza moczowego, zaburzenia wypróżniania oraz dysfunkcja seksualna na tle wypukliny krążka międzykręgowego. 

Główne zalety metody:

• technika mało inwazyjna wg literatury branżowej podawana jako „ złoty standard w leczeniu dyskopatii”

• zredukowane do minimum ryzyko wystąpienia dyskopatii nawrotowej

• szybki powrót do pracy

• mała ingerencja w gorset mięśniowy i układ kostno-stawowy kręgosłupa

Możliwe powikłania, wynikające z zastosowania microdiscektomii:

• uszkodzenie worka oponowego

• uszkodzenie korzenia nerwowego

• infekcja

• dyskopatia nawrotowa. ( poniżej 10% chorych)

• powstanie blizny łącznotkankowej w miejscu operacji z następczym zespołem bólowym.