Rejestracja: 723-186-483 | e-mail: szpital@citocare.pl

Mozaikoplastyka chrząstki stawu kolanowego

Mozaikoplastyka to zabieg polegający na zamianie miejscami fragmentu chorej kości ze zdrową, wyciętą z mniej ważnego strategicznie miejsca tego samego stawu.
Po kilku miesiącach zdefektowana chrząstka odbudowuje się i odzyskuje prawidłową powierzchnię.

Lekarze operujący