Rejestracja: 723-186-483 | e-mail: szpital@citocare.pl

Operacja spondylodezy tylnej w odcinku lędźwiowym

 

Operacja ta jest dedykowana najcięższym przypadkom zwyrodnienia kręgosłupa z towarzyszącą niestabilnością. Dzięki postępowi technicznemu również tą operację można obecnie wykonywać techniką małoinwazyjną z wykorzystaniem mikrochirurgicznych dróg dostępu do kręgosłupa. 

Zalety techniki małoinwazyjnej w spondylodezie:

• skrócony czas operacji

• znacznie mniejszy uraz tkanek przykręgosłupowych oraz mniejsza blizna pooperacyjna

• mniejsza utrata krwi.

• mniejsze ryzyko infekcji

• dzięki mniejszemu urazowi tkanej znacznie krótszy okres pobytu w szpitalu i pooperacyjnej rekonwalescencji.

Pobyt w szpitalu kończy się w 2-3 dobie po operacji. Powrót do pracy fizycznej około 3 miesięcy po operacji.