Rejestracja: 723-186-483 | e-mail: szpital@citocare.pl

Plastyka języczka i podniebienia w leczeniu chrapania

Zabieg ma na celu poprawę jakości snu poprzez zlikwidowanie problemu chrapania, spowodowanego przerostem błon śluzowych podniebienia i języczka. Sama procedura zabiegowa polega na operacyjnym poszerzeniu drogi oddechowej na poziome gardła poprzez plastykę podniebienia oraz języczka.

Zabieg powoduje usztywnienie i podniesienie podniebienia, co umożliwia swobodniejszy przepływ powietrza w górnych drogach oddechowych.

Lekarze operujący