Rejestracja: 723-186-483 | e-mail: szpital@citocare.pl

Pośrednie odbarczenie kanału kręgowego i otworów międzykręgowych z wykorzystaniem implantów dostawowych Dtrax

Pośrednie odbarczenie kanału kręgowego i otworów międzykręgowych z wykorzystaniem implantów dostawowych Dtrax


Przezskórna stabilizacja międzystanowa odcinka szyjnego kręgosłupa 

Zastosowanie:

• leczenie zespołów korzeniowych w odcinku szyjnym kręgosłupa o charakterze rwy ramiennej lub barkowej.

Zalety:

• małoinwazyjny dostęp przez 2 małe nacięcia skóry o długości ok. 1,5 cm.

• szybka małoinwazyjna i skuteczna metoda operacyjna

• natychmiastowa pooperacyjna redukcja bólu.

• krótka rekonwalescencja pacjenta

• powrót do aktywnego funkcjonowania już 24 godziny po operacji

• minimalne ryzyko powikłań anatomicznych oraz infekcji

• brak konieczności usuwania części kostnych kręgosłupa oraz dysku miedzykręgowego• uniknięcie licznych powikłań spotykanych podczas operacji z dostępu przedniego.