Rejestracja: 723-186-483 | e-mail: szpital@citocare.pl

Rekonstrukcja ACL

Jest to zabieg polegający na odtworzeniu więzadła krzyżowego w kolanie. Jego celem jest naprawa istniejącego uszkodzenia, jak i leczenie urazów pokrewnych m.in chrząstki i łąkotek. Zabieg jest planowany na podstawie badania przedmiotowego, wywiadu oraz oceny badań obrazowych w tym rezonansu.

Rekonstrukcja ACL jest często zabiegiem koniecznym, gdyż nieleczona niestabilność stawu kolanowego może prowadzić do nieodwracalnych zmian zwyrodnieniowych. Zwykle do przeszczepu używa się tkanki własnej pacjenta, najczęściej ścięgien mięśni, które pobiera się poprzez niewielkie nacięcie w okolicy operowanego stawu.

Przez kilka tygodni po operacji konieczne jest poruszanie się o kulach, oraz noszenie stabilizatora. Po zabiegu, by powrócić do pełnej sprawności wymagana jest specjalistyczna rehabilitacja. Do codziennej aktywności wrócić można po ok. 12 tygodniach, do uprawiania sportu w ograniczonym zakresie po ok. 3 miesiącach, po 9 miesiącach do sportów wymagających ruchów skrętnych kolan.

Lekarze operujący