Rejestracja: 723-186-483 | e-mail: szpital@citocare.pl

Stentoplastyka trzonu kręgu implantem Spine Jack

Zestaw operacyjny Spine Jack® to małoinwazyjny system do anatomicznej repozycji i plastyki trzonów kręgosłupa w złamaniach kompresyjnych w osteoporozie, w młodej kości i w nowotworach. 

 

Innowacyjność systemu Spine Jack®

• Małoinwazyjne operacyjne leczenie złamań kompresyjnych kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym kręgosłupa

• Przywrócenie pierwotnej biomechaniki kręgosłupa w złamaniach kompresyjnych poprzez odtworzenie anatomicznej wysokości złamanego trzonu kręgosłupa

• Znaczne zmniejszenie ryzyka złamań sąsiadujących trzonów zmienionych osteoporotycznie 

• Dostęp operacyjny poprzez dwa małe (1.5 cm) nacięcia skóry 

• Szybka i małoinwazyjna technika operacyjna (czas trwania operacji ok. 30 minut)

• Natychmiastowe zmniejszenie dolegliwości pacjenta oraz poprawa jakości życia 

ZASTOSOWANIE

świeże (maks. 8-10 tyg.) złamania kompresyjne zarówno pourazowe jak i osteoporotyczne trzonów kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym,

OPIS TECHNIKI OPERACYJNEJ

Zabieg, w którym wykorzystuje się Spine Jack® System trwa od 30 do 45 min. Polega on na przezskórnym wprowadzeniu do wnętrza złamanego kręgu rozprężalnych impalntów które odtwarzają wysokość złamanego trzonu kręgu. Następnie implanty wzmacnia się cementem kostnym co zapewnia niezbędną solidność konstrukcji. W metodzie tej wykorzystuje się dwa rodzaje cementu: sztuczny i bioprzebudowywalny. Jego wybór uzależniony jest od rodzaju kości oraz wieku pacjenta.

EFEKTY PRZEPROWADZENIA ZABIEGU

Dzięki metodzie z użyciem Spine Jack® System zminimalizowane jest ryzyko złamań sąsiadujących trzonów oraz degeneracji dysków. Jest to spowodowane odbudowaniem anotomicznej biomechaniki kręgosłupa. Pacjent wstaje już kilka godzin po zabiegu, a na drugi dzień otrzymuje wypis do domu.

Unikalność metody:

Metodą Spine Jack możemy skutecznie operować większości pacjentów leczonych do tej pory techniką wielopoziomowej stabilizacji przeznasadowej wykonywanej nadal w większości krajowych ośrodków, będącej bardzo urazową metodą otwartą. Anatomiczne odtworzenie wysokości złamanego trzonu kręgu umożliwia zachowanie pełnej ruchomości kręgosłupa, eliminując tym samym konieczność wykonania usztywnienia znacznej długości kręgosłupa. Zastosowanie tej metody znacząco poprawia wyniki leczenia zarówno u osób młodych, aktywnych, jak i u pacjentów w podeszłym wieku.