Rejestracja: 723-186-483 | e-mail: szpital@citocare.pl

Zastosowanie czynników wzrostu (PRP - Platelet-rich plasma)

Jest to szybka i skuteczna metoda leczenia stosowana do regeneracji i odbudowy tkanek. Zabieg polega na pobraniu krwi od pacjenta, z której następnie odwirowuje się bogate w liczne czynniki wzrostu osocze. Następnie bogatopłytkowym osoczem ostrzykuje się leczone tkanki. 
Czynniki wzrostu stosuje się w przypadku leczenia rozległych ran, oparzeń, skomplikowanych złamań, urazów ścięgien, stawów oraz kości, a także u sportowców do przyspieszenia leczenia kontuzji.

Lekarze operujący