Rejestracja: 723-186-483 | e-mail: szpital@citocare.pl

Zmniejszenie migdałków (tonsillotomia)

Niekiedy przerostowi migdałka gardłowego towarzyszy przerost migdałków podniebiennych. W tym przypadku adenotomia wykonywana jest razem z tonsillotomią, czyli zabiegiem, który polega na zmniejszeniu migdałków podniebiennych poprzez usunięcie ich części.

Tak jak w przypadku usunięcia migdałka gardłowego, zabieg ten wykonuje się w znieczuleniu ogólnym. Na ogół tonsillotomia jest procedurą uzupełniającą do zabiegu adenotomii.

Lekarze operujący