Rejestracja: 723-186-483 | e-mail: szpital@citocare.pl

dr n. med.   Marcin Tafelski

dr n. med. Marcin Tafelski

specjalista neurochirurgi, chirurgia kręgosłupa

Rejestruj online
Dorobek zawodowy
  • Od 20 lat zajmuję się neurochirurgią, w tym w szczególności chirurgią kręgosłupa. 
  • Swoją przygodę z tą dziedziną medycyny rozpoczął w Klinice Neurochirurgii ówczesnej Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w Klinice Otolaryngologii Akademii Medycznej w Poznaniu, na Oddziale Naurochirurgii Specjalistycznego Szpitala Miejskiego i Specjalistycznego Szpitala Matopat w Toruniu. 
  • W 2006 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych, oraz tytuł specjalisty w dziedzinie neurochirurgii. 
  • Ustawicznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe regularnie uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach z zakresu chirurgii kręgosłupa w Europie i Stanach Zjednoczonych, 
  • Począwszy od 2006 roku skierował swoje zainteresowania zawodowe w kierunku małoinwazyjnej chirurgii kręgosłupa. Dzięki czemu osiągnięty przez ponad dekadę poziom merytoryczny pozwoli nie tylko na pewne i bezpieczne operowanie Pacjentów, ale również na dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi lekarzami.
  • W 2012 roku jako pierwszy lekarz w Polsce przeprowadził operację z wykorzystaniem systemu endoskopowego TESSYS firmy Joimax. 
  • Pomimo dokonującego się w trakcie zawodowej kariery postepu w zakresie coraz mniej inwazyjnych technik operacyjnych oraz posiadanych kwalifikacji, zawsze pozostaje zwolennikiem wykorzystania możliwości leczenia zachowawczego, wciąż niedocenianego w polskiej medycynie. 

Zobacz także te profile