Rejestracja: 723-186-483 | e-mail: szpital@citocare.pl

lekarz Adam Seichter

lekarz Adam Seichter

specjalista laryngologii

Rejestruj online
Dorobek zawodowy
  • Absolwent Akademii Medycznej w Bydgoszczy w 2002r, od 2004r. pracuje na  Oddziale Otolaryngologii – Chirurgii Głowy i Szyi Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, od 2010r. po ukończeniu specjalizacji jako starszy asystent.
  • W 2004r. odbył staż w Klinice Otolaryngologii Uniwersytetu w Getyndze.
  • Uczestnik wielu kursów, szkoleń i sympozjów w kraju. 
  • Od wielu lat związany z Lecznicami Citomed, natomiast od 2016 r. należy do zespołu nowego szpitala Lecznic Citomed - Cito Care.
  • Ma doświadczenie w wykonywaniu szerokiego spektrum zabiegów laryngologicznych, szczególnie z zakresu j.ustnej, gardła, nosa, krtani i szyi.

Zobacz także te profile