Rejestracja: 723-186-483 | e-mail: szpital@citocare.pl

dr n. med. Aleksander Łuszczycki

dr n. med. Aleksander Łuszczycki

specjalista chirurgii

Rejestruj online
Dorobek zawodowy
  • Absolwent 1-go Instytutu Medycznego im.akademika I.P.Pawłowa w Leningradzie (1977).
  • Po ukończeniu związany z Katedrą Chirurgii Ogólnej w/w Instytutu; po obronie pracy doktorskiej z dziedziny chrurgii pracował jako adiunkt.
  • Posiada specjalizację z zakresu chirurgii laparoskopowej.

Zobacz także te profile