Rejestracja: 723-186-483 | e-mail: szpital@citocare.pl

 dr hab. med., prof. UMK Maciej Wróbel

dr hab. med., prof. UMK Maciej Wróbel

specjalista otolaryngologii

działalność zawodowa: 
 • diagnostyka i leczenie w pełnym zakresie patologii głowy i szyi
 • leczenie operacyjne, chirurgia minimalnie inwazyjna, rekonstrukcyjna, implanty
 • leczenie chirurgiczne w zakresie ucha - operacje poprawiające słuch, tympanoplastyki, operacje perlaka i przewlekłego zapalenia ucha środkowego, Implanty zakotwiczone, Implanty ślimakowe
 • leczenie chirurgiczne w zakresie jamy ustnej i gardła
 • leczenie chirurgiczne w zakresie nosa i zatok przynosowych
 • leczenie chirurgiczne zmian krtani, fonochirurgia
 • operacje układu chłonnego szyi
 • operacje onkologiczne w zakresie uszu, jamy ustnej, gardła i krtani
wykształcenie: 
 • 2015 stopień doktora habilitowanego na Wydziale Lekarskim I, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu temat: "Zastosowanie narzędzi wczesnej diagnostyki i interwencji u osób z uszkodzonym narządem słuchu - czyli zdążyć  przed ciszą"
 • 2007 egzamin specjalizacyjny w zakresie otorynolaryngologii
 • 2004 Stopień doktora nauk medycznych temat:  ”Analiza typowych mutacji genowych odpowiedzialnych za głuchotę izolowaną w Polsce”
 • 1998    absolwent - Wydział Lekarski I, Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
kursy i szkolenia (wybrane):
 • CI Temporal Bone Workshop with AOS Technique, Zurich, Switzerland    
 • Kurs chirurgii usznej House Ear Institute, Los Angeles, Califonia, US
 • Kurs chirurgii usznej - Course on Ear and Temporal Bone Surgery, MHH, Hanover, Niemcy
 • Guzy pogranicza oczodołu I zatok przynosowych – diagnostyka i leczenie - szkolenie
 • Kurs Chirurgii Endoskopowej Zatok Przynosowych - Charité Universitätsmedizin Berlin, Niemcy
 • Advanced Off Stylet Technique and Baha Workshop, Mechelen, Belgia
 • Szkolenie w zakresie systemów neuronawigacji - Jacksonville, Colorado, USA
 staże naukowe:
 • 2003  Marie Curie Fellowship Training Site „HEAR”, Department of Otolaryngology, University in Tuebingen, Germany
 • 2001  Deutscher Akademischer Austauschdienst Scholarship (DAAD)
 • Department of Otolaryngology, University in Tuebingen, Germany
 • Institute of Anthropology and Human Genetics, Department of Molecular Biology at University in Tuebingen, Germany
 • 1997 Staż - Mayo Clinic, Rochester, Minesota, USA, Oddział Chirurgii Plastycznej,
 informacje dodatkowe: 
 • 2009- 2013 Zastępca Koordynatora Medycznego ogólnopolskiego programu prozdrowotnego - Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków
 • od 2013 Członek Rady Naukowej Koordynatora Medycznego Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków
 • dydaktyka na wydziale polsko- i anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu - Zajęcia indywidualne w ramach programu ERASMUS oraz elektywnych kursów otolaryngologii dla studentów na wydziale anglojęzycznym
 • prowadzenie szkoleń i kursów specjalizacyjnych w zakresie otolaryngologii dla lekarzy
 • prowadzenie kursów z zakresu chirurgii usznej w tym implantów słuchowych (BAHA, Implanty ślimakowe)
 • popularyzator nauki – wykłady w ramach Festiwali Nauki i Sztuki w Poznaniu

Zobacz także te profile